VTC Nederland (Vereniging Typen op de Computer) is opgericht door opleidingsinstituten die tot doel hebben het bevorderen van de kwaliteit van het typeonderwijs.

De instituten geven klassikale lessen en leiden op volgens 10-vingers-blind-methode. Er wordt gebruik gemaakt van laptops en toetsenborden met gekleurde toetsen. De opleiding is geschikt voor iedereen (jong en oud) die met 10 vingers blind wil leren typen.

Het belang van 10 vingers blind typen

Dankzij een unieke, uitgekiende en beproefde methode wordt onder leiding van een docent in twaalf weken geleerd blind te typen volgens de 10-vingers-blind-methode. Voordelen 10-vingers-blind-typen zijn: sneller werken, effectiever werken en hetvoorkomen van lichamelijke klachten zoals RSI.

Leerlingen basisschool

Leerlingen van de groepen 7 en 8 (en in voorkomend geval lagere groepen) kunnen buiten schooltijd of binnen schooltijd, afhankelijk van de gemaakte afspraak met de school, 10-vingers-blind leren typen. Een opleiding waar zij heel hun leven veel voordeel van hebben.

Het beheersen van een goede toetsenbordvaardigheid zal ook uw kind een enorme tijdwinst geven bij het maken van de werkstukken, verslagen en uittreksels op de computer waar zij heel hun leven veel voordeel van hebben.

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen is gebleken dat kinderen die op jonge leeftijd leren typen met tien vingers zich gemakkelijker kunnen aanpassen in het voortgezet onderwijs. Ook toont het onderzoek aan dat scholieren die over een goede typevaardigheid beschikken over het algemeen hogere cijfers halen.

Bedrijfsopleiding

Werkgevers kunnen besluiten een efficiente investering in hun bedrijf te doen, door het personeel te "scholen" in toetsenbordvaardigheid.

Een goede toetsenbordvaardigheid 10-vingers-blind-methode is onontbeerlijk voor iedere medewerker, binnen alle geledingen van de organisatie.

Het typen volgens de 10-vingers-blind-methode levert tenminste de volgende voordelen op:

  • sneller werken
  • effectiever werken
  • verantwoord werken: voorkomen van lichamelijke klachten zoals o.a. RSI
  • voorkom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid door verkeerd computergebruik

Door sneller en effectiever te werken komt tijd vrij voor andere werkzaamheden. Immers, het is meer dan een handigheid: het is de manier van werken.